Verzuimtarief en betalingsvoorwaarden

Als u door uw huisarts of specialist naar de oefentherapeut bent verwezen of als u zich zonder verwijzing hebt aangemeld voor behandeling van uw klacht(en), maakt u afspraken met de therapeut over het tijdstip van de behandeling(en). De therapeut reserveert voor u tijd en behandelruimte en behandelt u vervolgens. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht, rechtstreeks bij u of bij uw zorgverzekeraar.


Op tijd afzeggen
Als u door omstandigheden niet op de afgesproken tijd voor behandelingen kunt komen, dan kunt u dit ruim van te voren (24 uur vóór de afspraak, afspraken voor maandag dienen uiterlijk de vrijdag voorafgaand om 17:00 uur afgezegd te zijn) telefonisch afzeggen bij uw therapeut en direct een nieuwe afspraak maken. Mocht zij niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden, kunt u uw afzegging inspreken op het antwoordapparaat. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht, niet bij u en ook niet bij uw zorgverzekering.

Te laat afgezegd?
Als u niet verschijnt op de afgesproken tijd, of (telefonisch) afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd dan zal de therapeut het “verzuimtarief” in rekening moeten brengen.

Het verzuim tarief is 75% van het behandeltarief. Dit moet door uzelf betaald worden, uw verzekering betaalt dit niet. Het tarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de door u besproken tijd, die de therapeut niet effectief kan benutten als te laat is afgezegd. Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) heeft het verzuimtarief vastgesteld en het wordt onderschreven door de Zorgverzekeraars Nederland (het overkoepelend orgaan van alle zorgverzekeraars). In de betalingsvoorwaarden van uw therapeut is deze tariefafspraak vastgelegd.

Dus bij niet verschijnen of te laat afzeggen van een behandeling wordt – bij u – het verzuimtarief in rekening gebracht.