Vergoedingen

Basisverzekering
De basisverzekering van de zorgverzekering vergoedt voor oefentherapie Mensendieck het volgende:
Voor kinderen tot 18 jaar worden in totaal 18 behandelingen vergoed per indicatie code.
Voor mensen met een chronische aandoening (van de VWS-lijst) worden alle behandelingen vergoed, behalve de eerste 20 keer. Deze zult u zelf moeten betalen, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Alle andere aandoeningen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekeringen
Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekekering.
De mate waarin behandelingen vergoed worden, wordt bepaald door de hoeveelheid behandelingen die vergoed worden door uw aanvullende verzekering en het daarbij behorende maximale bedrag.

Uw eventuele eigen risico
Het verplicht eigen risico (van €385,00) wordt alleen toegepast op diensten uit de basisverzekering (uitgezonderd: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt) en niet op de aanvullende pakketten.
Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars, hun voorwaarden en aanbiedingen zie: www.kiesbeter.nl
 

Type behandeling

Prijs

Zitting oefentherapie C/M

€ 40,00

Zitting oefentherapie C/M aan huis of instelling

€ 50,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (medisiche indicatie of DTO)

€ 50,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek aan huis of instelling

€ 60,00

Screening DTO in de praktijk

€ 15,00

Screening aan huis of instelling

€ 24,00

Intake en onderzoek na screening oefentherapie C/M

€ 47,50

Intake en onderzoek na screening oefentherapie C/M aan huis of instelling

€ 57,50

Screening, intake en onderzoek DTO

€ 54,50

Screening, intake en onderzoek DTO aan huis of instelling

€ 62,50


Niet nagekomen afspraak, inclusief administratie kosten

€ 32,50