Directe toegankelijkheid

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks toegankelijk.

Wat is DTO?
Als u klachten heeft die samenhangen met houding en beweging, weet u zelf vaak heel goed wat u nodig heeft. De oefentherapeut Mensendieck is de bewegingsspecialist bij uitstek. DTO geeft u de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van uw huisarts, een oefentherapeut in te schakelen.

Hoe gaat DTO in z’n werk?
Wanneer u zich rechtsreeks aanmeldt, doet de oefentherapeut eerst een zorgvuldige screening. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Deze stap is heel belangrijk. Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt u het advies om alsnog naar de arts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of oefentherapie zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut concrete afspraken met u maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.

Voor alle duidelijkheid: ‘directe toegankelijkheid’ is dus niet hetzelfde als ‘direct aan de beurt zijn’. DTO versnelt weliswaar de kans op oefentherapie, maar inplanning blijft noodzakelijk. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat de oefentherapeut alles in het werk zal stellen om zo snel mogelijk met de screening en evt. daaruit voortvloeiende behandeling te kunnen beginnen.

Is DTO voor iedereen?
In principe geldt de directe toegankelijkheid voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Het kan zijn dat (nog) niet elke zorgverzekeraar DTO vergoedt. Daarom adviseren wij iedereen die kiest voor de directe toegankelijkheid van een oefentherapeut Mensendieck: bekijk uw polisvoorwaarden en/of vraag uw oefentherapeut.