Mensendieck Middenwaard

Bedrijfsoefentherapie

Voorkom ziekteverzuim
Lichamelijke overbelasting of verkeerde belasting komt vaak en bijna bij alle vormen van werk voor. Bij een groot deel van de mensen die ziek of afgekeurd zijn, zijn klachten van het bewegingsapparaat de oorzaak. Vaak ontstaan klachten, doordat mensen zichzelf verkeerde houdingen of bewegingen aanleren. Aandacht is dus zeker op zijn plaats!

Laat een bedrijfsoefentherapeut inventariseren waardoor klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat ontstaan.

De bedrijfsoefentherapie
Op basis van een werkplekanalyse wordt een persoonsgerichte werkplektraining aangeboden. De persoonsgerichte training is gericht op het bestrijden en voorkomen van klachten, waarbij de nadruk ligt op het blijvend aannemen van de juiste houding en het toepassen van de juiste bewegingen in de eigen werksituatie. Ook geeft de therapeut adviezen hoe de werkomgeving op eenvoudige wijze te verbeteren is.

Het traject ziet er als volgt uit:

1. Vooronderzoek: Gesprek met de leidinggevende om een beeld te krijgen over de bestaande knelpunten m.b.t. het houdings-en bewegingsapparaat binnen de doelgroep.
2. Observatie op de werkplek: observatie van de werkzaamheden van de deelnemers. Door observatie kan de therapeut arbeidsomstandigheden die ongunstig zijn voor het bewegingsapparaat opsporen. Vaak wordt gebruik gemaakt van video-opnames die later in de groepsbijeenkomst als demonstratiemateriaal gebruikt worden. Uit ervaring blijkt dat dit heel leerzaam en rendementverhogend werkt.
3. De training:

  • “aan het werk!” in groepsverband (ca. 2,5 uur). Praktijkgericht wordt besproken welke invloed ongunstige factoren op de werkplek hebben op het houdings-en bewegingsapparaat. Er wordt ingegaan op de invloed van houding en beweging op klachten van cursisten. Tenslotte worden alle handelingen op de juiste wijze in praktijk gebracht (zitten achter de computer, staan, baliewerkzaamheden, repeterende handelingen etc.)
  • “aan het werk!” individueel (ca. 25 min. per cursist). De cursist is zelf al bewuster met zijn werkhouding omgegaan op grond van de informatie uit de groepsbijeenkomst. Nu wordt de informatie in de praktijk toegepast. Op de werkplek zelf, worden ongunstige factoren die tot klachten van de individuele cursist (kunnen) leiden samen besproken en wordt het juiste houdings-en bewegingspatroon geoefend.